icon
1 متن
مدت زمان 00:8
ویدیو های مشابه
card_img

کلیپ عاشقانه شماره چهارده

card_img

کلیپ عاشقانه شماره چهارده

card_img

کلیپ عاشقانه شماره چهارده

card_img

کلیپ عاشقانه شماره چهارده

توضیحات تکمیلی
لوگوموشن میز اطلاعات شرکت, یک قالب عالی با یک دوربین متحرک پویا است که به داخل یک دفتر پرواز می کند ، و لوگوی شما را پشت میز پذیرایی نشان می دهد. این قالب شامل یک لوگو و یک متن می باشد و می تواند به عنوان مقدمه یا در بخشی از ویدیوی شما گنجانده شود.
برچسب ها