icon
1 متن
مدت زمان 00:12
ویدیو های مشابه
card_img

کلیپ عاشقانه شماره چهارده

card_img

کلیپ عاشقانه شماره چهارده

card_img

کلیپ عاشقانه شماره چهارده

card_img

کلیپ عاشقانه شماره چهارده

توضیحات تکمیلی
لوگو موشن گل آرایی . این قالب لوگو موشن شامل یک جایگاه جهت نمایش متن و یک جایکاه جهت نمایش لوگو می باشد. در این قالب لوگوی شا در میان تعدا بسیار زیادی به نمایش در می آید. بسیار مناسب برای کسب و کار های رمانتیک و لطیف
برچسب ها